We solve unusual tasks in various fields and we do it for you

Ecofer history

Ecofer s.r.o. was founded in 2005. At the beginning of its existence, the company focused mainly on cooperation with software companies, for which we prepared technical descriptions and equations for mathematical models of second level control. This gave rise to Level2 control models for eg Ingeteam, Autel, and especially Pike.
Until 2008, the company is also engaged in the development of new technological processes and production of prototype machines and equipment. The company is the originator of many patents and utility models.

2005 Ingeteam Model Level2 pro integrovaný systém sekundární metalurgie (VD/VOD/Chemical Heating) Vítkovice Steel, Ostrava, Česká republika
2006 Pike Model Level2 pro elektrickou obloukovou pec pro firmu Hosco, Irán
2007 Autel Dynamický model oběhu pánví a výpočtu tepelné kapacity pánví pro Vítkovice Steel, Ostrava, Česká republika
2007 Pike Model Level2 pro sekundární metalurgii Hosco Irán
2007 EU Organizace konference Artifical intelligence for industrial applications, ISBN 978-80-239-8811-6
2007 Betotech Vývoj technologie užití strusek ze sekundární metalurgie pro stavebnictví, Ostrava
2007 Vítkovice Heavy Machinery Analýza vměstků v těžkých kovárenských ingotech, Ostrava
2007-2008 Vývoj technologie zpracování odprašků a kalů z konvertoru a vysoké pece se zvýšeným obsahem zinku včetně průmyslových testů na rotační peci 6 t
2008 Pike Model Level2 pro proces Conarc Saldanha Mittal Steel, Jihoafrická republika. Jedná se o kombinaci konvertoru a elektrické obloukové pece
2008 Pike Model Level2 pro sekundární metalurgii Saldanha Mittal Steel Jihoafrická republika
2008 -2012 Vítkovice Heavy Machinery Využití strusek a struskové režimy pro elektrickou obloukovou pec a pánvovou pec
2009 NSK Alternativní vize energeticky České republiky
2009-2010 Ultra Mikrovlnné technologie pro zpracování metalurgických odpadů
2011-2013 Vývoj technologie zpracování zaolejovaných okují a odsolení odprašků z aglomerace
2012 Pike Model Level2 pro elektrickou obloukovou pec pro firmu Asco, Saudská Arábie
2012-2013 SPBEK Model Level2 pro konvertor včetně programování softwaru pro ocelárnu SeverStal Čerepovec, Rusko
2012-2017 Belle Zpracování všech strusek ze sekundární metalurgie z Vítkovice Steel
2012 – 2013 Basic Design technologické linky pro zpracování zaolejovaných okují
2014 Rozjezd linky pro zpracování zaolejovaných okují a úspěšné splnění garančních testů
2014 – dosud Ecofer Výstavba a následný provoz biologické laboratoře akvaponie a tvorba komplexních matematických modelů
2016 Vývoj výroba a dodávka kompresoru pro stlačování pyrolýzních plynu
2017 Řešení problematiky praskání tenké skořepiny při nízko cyklové únavě
2017 Argutec Vývoj, výroba a dodávka optických kamer pro vysokoteplotní aplikace do 1450°C
2017 Rekonstrukce pece
2018 Ecofer Vývoj autonomního vozíku s nosností 4 t pro průmyslové užití
2018-2019 SMOLO Návrh technologie pro zpracování odprašků z aglomerace TŽ

 

Ecofer s.r.o. focuses on solving unusual tasks, using its knowledge of physics, chemistry, metallurgy and mathematics. Our motto is „We solve unusual tasks in various fields and do it for you“.