Řešíme neobvyklé úkoly v různých oborech a děláme to pro Vás

Historie firmy Ecofer

Firma Ecofer byla založena v roce 2005. Na počátku své existence se firma zaměřovala především na spolupráci se softwarovými firmami, pro které jsme připravovali technické popisy a rovnice pro matematické modely druhé úrovně řízení. Tak vznikly řídící modely Level2 např. pro firmy Ingeteam, Autel, a zejména Pike.

Do roku 2008 se firma zabývá také vývojem nových technologických postupů a výrobou prototypových strojů a zařízení. Firma je původcem řady patentů a užitných vzorů.

2005

Ingeteam

Model Level2 pro integrovaný systém sekundární metalurgie (VD/VOD/Chemical Heating) Vítkovice Steel, Ostrava, Česká republika

2006

Pike

Model Level2 pro elektrickou obloukovou pec pro firmu Hosco, Irán

2007

Autel

Dynamický model oběhu pánví a výpočtu tepelné kapacity pánví pro Vítkovice Steel, Ostrava, Česká republika

2007

Pike

Model Level2 pro sekundární metalurgii Hosco Irán

2007

EU

Organizace konference Artifical intelligence for industrial applications, ISBN 978-80-239-8811-6

2007

Betotech

Vývoj technologie užití strusek ze sekundární metalurgie pro stavebnictví, Ostrava

2007

Vítkovice Heavy Machinery

Analýza vměstků v těžkých kovárenských ingotech, Ostrava

2007-2008

Vývoj technologie zpracování odprašků a kalů z konvertoru a vysoké pece se zvýšeným obsahem zinku včetně průmyslových testů na rotační peci 6 t

2008

Pike

Model Level2 pro proces Conarc Saldanha Mittal Steel, Jihoafrická republika. Jedná se o kombinaci konvertoru a elektrické obloukové pece

2008

Pike

Model Level2 pro sekundární metalurgii Saldanha Mittal Steel Jihoafrická republika

2008 -2012

Vítkovice Heavy Machinery

Využití strusek a struskové režimy pro elektrickou obloukovou pec a pánvovou pec

2009

NSK

Alternativní vize energeticky České republiky

2009-2010

Ultra

Mikrovlnné technologie pro zpracování metalurgických odpadů

2011-2013

Vývoj technologie zpracování zaolejovaných okují a odsolení odprašků z aglomerace

2012

Pike

Model Level2 pro elektrickou obloukovou pec pro firmu Asco, Saudská Arábie

2012-2013

SPBEK

Model Level2 pro konvertor včetně programování softwaru pro ocelárnu SeverStal Čerepovec, Rusko

2012-2017

Belle

Zpracování všech strusek ze sekundární metalurgie z Vítkovice Steel

2012 – 2013

Basic Design technologické linky pro zpracování zaolejovaných okují

2014

Rozjezd linky pro zpracování zaolejovaných okují a úspěšné splnění garančních testů

2014 – dosud

ECOFER

Výstavba a následný provoz biologické laboratoře akvaponie a tvorba komplexních matematických modelů

2016

Vývoj výroba a dodávka kompresoru pro stlačování pyrolýzních plynu

2017

Řešení problematiky praskání tenké skořepiny při nízko cyklové únavě

2017

Argutec

Vývoj, výroba a dodávka optických kamer pro vysokoteplotní aplikace do 1450°C

2017

Rekonstrukce pece

2018

ECOFER

Vývoj autonomního vozíku s nosností 4 t pro průmyslové užití

2018-2019

SMOLO

Návrh technologie pro zpracování odprašků z aglomerace TŽ

2019

Lightvortex

Integrace s firmou Lightvortex

 

Firma Ecofer s.r.o. se zaměřuje na řešení neobvyklých úkolů, přičemž využívá své znalosti z oblasti fyziky, chemie, metalurgie a matematiky. Naše heslo je „Řešíme neobvyklé úkoly v různých oborech a děláme to pro Vás“.