Řešíme neobvyklé úkoly v různých oborech a děláme to pro Vás

Historie firmy Ecofer

Firma Ecofer byla založena v roce 2005. Na počátku své existence se firma zaměřovala především na spolupráci se softwarovými firmami, pro které jsme připravovali technické popisy a rovnice pro matematické modely druhé úrovně řízení. Tak vznikly řídící modely Level2 např. pro firmy Ingeteam, Autel, a zejména Pike.

Do roku 2008 se firma zabývá také vývojem nových technologických postupů a výrobou prototypových strojů a zařízení. Firma je původcem řady patentů a užitných vzorů.

2005 Ingeteam Model Level2 pro integrovaný systém sekundární metalurgie (VD/VOD/Chemical Heating) Vítkovice Steel, Ostrava, Česká republika
2006 Pike Model Level2 pro elektrickou obloukovou pec pro firmu Hosco, Irán
2007 Autel Dynamický model oběhu pánví a výpočtu tepelné kapacity pánví pro Vítkovice Steel, Ostrava, Česká republika
2007 Pike Model Level2 pro sekundární metalurgii Hosco Irán
2007 EU Organizace konference Artifical intelligence for industrial applications, ISBN 978-80-239-8811-6
2007 Betotech Vývoj technologie užití strusek ze sekundární metalurgie pro stavebnictví, Ostrava
2007 Vítkovice Heavy Machinery Analýza vměstků v těžkých kovárenských ingotech, Ostrava
2007-2008 Vývoj technologie zpracování odprašků a kalů z konvertoru a vysoké pece se zvýšeným obsahem zinku včetně průmyslových testů na rotační peci 6 t
2008 Pike Model Level2 pro proces Conarc Saldanha Mittal Steel, Jihoafrická republika. Jedná se o kombinaci konvertoru a elektrické obloukové pece
2008 Pike Model Level2 pro sekundární metalurgii Saldanha Mittal Steel Jihoafrická republika
2008 -2012 Vítkovice Heavy Machinery Využití strusek a struskové režimy pro elektrickou obloukovou pec a pánvovou pec
2009 NSK Alternativní vize energeticky České republiky
2009-2010 Ultra Mikrovlnné technologie pro zpracování metalurgických odpadů
2011-2013 Vývoj technologie zpracování zaolejovaných okují a odsolení odprašků z aglomerace
2012 Pike Model Level2 pro elektrickou obloukovou pec pro firmu Asco, Saudská Arábie
2012-2013 SPBEK Model Level2 pro konvertor včetně programování softwaru pro ocelárnu SeverStal Čerepovec, Rusko
2012-2017 Belle Zpracování všech strusek ze sekundární metalurgie z Vítkovice Steel
2012 – 2013 Basic Design technologické linky pro zpracování zaolejovaných okují
2014 Rozjezd linky pro zpracování zaolejovaných okují a úspěšné splnění garančních testů
2014 – dosud ECOFER Výstavba a následný provoz biologické laboratoře akvaponie a tvorba komplexních matematických modelů
2016 Vývoj výroba a dodávka kompresoru pro stlačování pyrolýzních plynu
2017 Řešení problematiky praskání tenké skořepiny při nízko cyklové únavě
2017 Argutec Vývoj, výroba a dodávka optických kamer pro vysokoteplotní aplikace do 1450°C
2017 Rekonstrukce pece
2018 ECOFER Vývoj autonomního vozíku s nosností 4 t pro průmyslové užití
2018-2019 SMOLO Návrh technologie pro zpracování odprašků z aglomerace TŽ
2019 Lightvortex Integrace s firmou Lightvortex
2020-2021 SMOLO Navrhli jsme a dodali zařízení pro zpracování odprašků z aglomerace
2022 Zahradnická škola Dodávka hydroponické laboratoře
2022 SMOLO Návrh nové výsypky pro zařízení zpracování odprašků z aglomerace
2023 SMOLO Dodávka nové výsypky pro zařízení zpracování odprašků z aglomerace

 

Firma Ecofer s.r.o. se zaměřuje na řešení neobvyklých úkolů, přičemž využívá své znalosti z oblasti fyziky, chemie, metalurgie a matematiky. Naše heslo je „Řešíme neobvyklé úkoly v různých oborech a děláme to pro Vás“.