Řešíme neobvyklé úkoly v různých oborech a děláme to pro Vás

Matematické modely

Řešili jsme praskání vnitřního skeletu pece nízko cyklovou únavou a navrhli řešení, které toto praskání odstranilo

Řešili jsme dynamiku proudění v RH vakuové stanici

 
 

Vyvinuli jsme komplexní matematický model akvaponie