Rozwiązujemy nietypowe zadania z różnych dziedzin i robimy to dla Was

Oferujemy poniższe rozwiązania dla odpadów metalurgicznych

Opracowaliśmy i przetestowaliśmy na skalę przemysłową technologię przetwarzania pyłów o podwyższonej zawartości cynku i ołowiu

  • Metalizacja 92 %
  • De Zn 97 %
  • De Pb 95 %

Opracowaliśmy technologię, sprzedaliśmy patent i zaprojektowaliśmy Basic design linii do obróbki zgorzeliny z olejem

  • 0,8 t/h
  • Sprężanie gazów procesowych i ich spalanie

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy urządzenie pilotażowe do odsalania pyłu z aglomeracji metodą krystalizacji frakcyjnej

  • 97 % KCl
  • 95 % NaCl
  • Odsalanie 95 %
  • Opady cynku i ołowiu

Opracowaliśmy i opatentowaliśmy technologię wykorzystywania w procesie spiekania żużli z metalurgii wtórnej.

Dzięki tej technologii zmniejsza się zużycie koksu, obniża ilość materiału podsitowego ze spiekania i wykorzystuje drobnoziarnisty żużel. Zajęliśmy się także wykorzystaniem tych żużli w budownictwie.

Zaprojektowaliśmy i dostarczyli  urządzenie przetwarzające pyły z aglomeracji

Projekt i dostawa nowego wysypiska do przetwarzania pyłów z aglomeracji